میزمتحرک


میز متحرک

 

وجود میز برش راحت و کارآمد یکی از ملزومات برشکاری با دستگاه های برش CNC است. هرکارگاه تولیدی می تواند بسته به نیاز سنجی موقعیت دستگاه برش و سایز قطعات نهایی خروجی از دستگاه میزکار مناسب خود را انتخاب نماید.

 

طراحی و ساخت میزهای برش CNC بر اساس بیشترین وزن ورق قابل برش دستگاه های CNC صورت گرفته است که در شرایط کاری فشرده و  دائم , تحمل فشارهای ناشی از وزن و گرما را داشته باشد. در این میزها ارگونومی و کار راحت و اصول ایمنی برای شخص اپراتور  در اولویت قرار دارد.

 

این میز برای کارگاه هایی که فاقد جرثقیل برای جابجایی ورق هستند , انتخاب بسیار مناسبی است. ویژگی ممتاز این میز , بارگیری راحت ورق است که به آسانی با جابجایی میز می توان ورق های لازم برای برش کاری را روی آن سوار کرد و به راحتی برش کاری را در محل مناسب روی ورق انجام داد.