میزهای کار مختلف برای دستگاه های برش CNC

 

وجود میز برش راحت و کارآمد یکی از ملزومات برشکاری با دستگاه های برش CNC است. هرکارگاه تولیدی می تواند بسته به نیاز سنجی موقعیت دستگاه برش و سایز قطعات نهایی خروجی از دستگاه میزکار مناسب خود را انتخاب نماید. واحد صنعتی یکتا تعدادی از این میزها را به عنوان نمونه معرفی نموده است که در زیر می توانید مشخصات آن ها را مشاهده نمایید.

 

طراحی و ساخت میزهای برش CNC بر اساس بیشترین وزن ورق قابل برش دستگاه های CNC صورت گرفته است که در شرایط کاری فشرده و  دائم , تحمل فشارهای ناشی از وزن و گرما را داشته باشد. در این میزها ارگونومی و کار راحت و اصول ایمنی برای شخص اپراتور  در اولویت قرار دارد.

 

 

انواع میزکار دستگاه های برش CNC